OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 listopada 2019 roku o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość zabudowana położona w Lwówku przy ulicy Słonecznej nr 20, działki nr 941/6, 942/6, 942/7 o pow. łącznej 2 078 m2 tworzą jedną funkcjonalną całość, kształt regularny, zbliżony do prostokąta.

Budynek mieszkalny – parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym mieszkalnym i garażem, z 4 wystawkami pod osobnymi dachami.

Powierzchnia zabudowy Pz = 223,92 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 234,84 m2, w tym garaż Pu = 19,37 m2. Kubatura K = 915,00 m3.

Pomieszczenia: parter: wiatrołap, hall ze schodami, WC, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, pokój i łazienka oraz spiżarka, z salonu bezpośrednie wyjście na taras; poddasze: 4 sypialnie, łazienka i strych, poddasze z 4 balkonami betonowymi z balustradami.

Instalacje budynku – energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja sanitarna, ogrzewanie budynku – co częściowo podłogowe, częściowo grzejniki – w sypialniach, instalacja alarmowa. W salonie kominek tradycyjny – na drewno; ogrodzenie: działka w części ogrodzona jest ogrodzeniem murowanym z cegły klinkierowej, z elementami metalowymi kutymi. Brama wjazdowa – automatycznie otwierana. Częściowo ogrodzenie stanowi siatka handlowa na słupach stalowych osadzonych w betonie. Zieleń ozdobna – na działce znajdują się trawa i nasadzenia z krzewów i drzew (tuje wzdłuż ogrodzenia). Zieleń pełni funkcję wyłącznie ozdobną;

położonej pod adresem: 64-310 Lwówek, Słoneczna 20,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00023933/8.

 

Suma oszacowania wynosi 914 300,00 zł.

Cena wywołania wynosi 609 533,33 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania.

Rękojmia 1/10 sumy oszacowania 91 430,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 684/18).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: