OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W KOŚCIERZYNIE SZYMON RAJMUND SPORYSZ (tel. (58) 38 05 550), na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 listopada 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego W KOŚCIERZYNIE mającego siedzibę przy UL. DWORCOWEJ 2 w sali nr 0.01, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, położonego: UL. KARTUSKA 20/B/10, 83-400 KOŚCIERZYNA, dla którego SĄD REJONOWY W KOŚCIERZYNIE WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1E/00020035/1.

Nieruchomość to lokal mieszkalny nr 10 położony na II piętrze IV – kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Kościerzynie przy ul. Kartuskiej 20B. Lokal składa się z pokoju z wnęką kuchenną, łazienki z WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 28,70 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 KPC rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Kościerzynie przy ul. Wojska Polskiego 1A (I piętro) lub na konto komornika: BNP Paribas S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0254 9580.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: