OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński (tel. (94) 312 56 99) ogłasza, że dnia

 

30 października 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), stanowiącego: lokal mieszkalny o łącznej pow. 73,10 m2 (w tym piwnica 3,40 m2) składający się z 4 pokoi, łazienka, WC, przedpokój. Z lokalem związany jest udział do części wspólnych nieruchomości w 191/1000 części. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., CO z sieci miejskiej, CWU z pieca gazowego zlokalizowanego w łazience. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,40 m2, położonego: 78-300 Świdwin, Wojska Polskiego 22/49, dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00020222/0. 

 

Suma oszacowania wynosi 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 200,00 zł w gotówce w kasie komornika lub na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: