OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA3M/00453177/9

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie Renata Delert, Kancelaria Komornicza nr VI z siedzibą w Warszawie, ul. Lęborska 8/10 (tel. (22) 401 22 76), na podstawie art. 953 i 983 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

30 października 2019 r. o godz. 11:00

 

w sali numer 21, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, w sprawie egzekucyjnej Km 518/18 i inne, prowadzonej przeciwko dłużnikowi: (…), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj. lokalu niemieszkalnego stanowiącego pomieszczenie usługowe nr D, położonego przy ul. Wyspowej 6 w Warszawie, dzielnica Targówek, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotwa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA3M/00453177/9, wraz z wielkością udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli wynosi 126/10000.

 

Lokal o powierzchni użytkowej 203,00 m2 usytuowany na parterze/I kondygnacji budynku.

Lokal użytkowy składa się z: hallu wejściowego, hallu, dwóch sal, sali jadalnej, łazienki z WC, WC, czterech pokoi, brudownika, kuchni, zmywalni i biura. Dwa wejścia do lokalu od strony ul. Wyspowej i jedno z klatki schodowej.

 

Nieruchomość lokalowa została oszacowana na kwotę 749 300,00 zł.

Cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 561 975,00 zł.

Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość.

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 930,00 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Santander Bank Polska SA 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 lub też, wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika, bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

 

Położenie: