OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos (tel. (74) 815 67 77) ogłasza, że dnia

 

28 października 2019 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 23, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego dla działek o numerze 11/1, 20/2, 20/3 o łącznej powierzchni 0,1798 ha oraz prawa własności budynków o funkcji magazynowej i magazynowo-biurowej o powierzchni zabudowy 324 m2, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00042122/8

oraz

- udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu w granicach niezabudowanej działki

nr 20/4, o powierzchni 220 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00042403/2.

Położonej: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Żeromskiego 16A,

 

Suma oszacowania wynosi 515 985,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 343 990,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 51 598,50 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na niżej podane konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170

jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Więcej informacji na stronie: www.komornikzabkowice.pl

 

Położenie: