OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński (tel. (94) 312 56 99) ogłasza, że dnia

 

30 października 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A , odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), stanowiącego: lokal mieszkalny położony na 3 kondygnacji budynku wielorodzinnego składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej pow. 64,00 m2. Lokal wyposażony jest instalacje energii elektrycznej, wod.-kan., centralne ogrzewanie, grzejniki żeliwne i CWU (kotłownia spółdzielcza),

położonego: 78-200 Białogard, Kusocińskiego 1/5,

dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1B/00045445/3.

 

Suma oszacowania wynosi 119 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

89 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 900,00 zł w gotówce w kasie komornika lub na konto:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: