Km 752/17 i inne

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Maciej Janawa tel. (12) 346 21 40 ogłasza, że

 

6 listopada 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 części nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: Wieliczka, Kokotów, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW KR1I/00026896/3. Nieruchomość składa się z zabudowanej dz. ewid. nr 645/1 o pow. 1 016 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z użytkowym poddaszem o pow. 107 m2 oraz budynkiem niemieszkalnym (gospodarczym), parterowym o pow. 46 m2. Powierzchnia użytkowa budynku to około 33 m2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z pustaków oraz cegły, otynkowany. Pozostała część działki porośnięta trawą, w części podjazd wyłożony kostka brukową. Teren nieruchomości ogrodzony, od strony ulicy ogrodzenie drewniane z desek – brama wjazdowa, bramka, na podmurówce murowanej. Pozostała część działki z siatki na podmurówce (stan ogrodzenia średni). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ul. Kokotowskiej (działka drogowa o nr ewid. 481/6). Urządzony podjazd do budynku z kostki brukowej.

 

Suma oszacowania wynosi 303 429,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202 286,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 30 342,90 zł w gotówce.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg):

Santander Bank Polska S.A. 93 1090 1665 0000 0001 1530 3895.

 

Położenie: