OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska (tel. (71) 310 99 62) ogłasza, że dnia

 

5 listopada 2019 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej: 55-100 Trzebnica, Skarszyn 13, Skarszyn, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WR1W/00027269/8].

 

Suma oszacowania wynosi 430 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 000,00 zł.

Rękojmię można uiścić w gotówce, a także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 28 1020 5226 0000 6402 0450 1730, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: