OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00009349/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

24 października 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, w sali nr 22, odbędzie  

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), stanowiącej: działkę nr 288/1, nieruchomość rolna zabudowana o pow. 0,3475 ha. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami kurnikiem i budynkami ubojni w stanie ruinalnym. Pozostały teren nieruchomości porośnięty trawą i chwastami. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i posiada możliwość podłączenia do wszystkich podstawowych sieci. Media: energia, woda, kanalizacja sanitarna i gaz przebiegają w ul. Liliowej.  

Położonej: 55-200 Oława, Stanowice,  

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00009349/5.

 

Suma oszacowania po uwzględnieniu kosztów rozbiórki wynosi 162 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 260,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej  11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 23.10.2019 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: