OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 października 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku o powierzchni 47,42 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 3,51 m2, położonego: 85-790 Bydgoszcz, Pielęgniarska 21/18, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00160913/9.

 

 Suma oszacowania wynosi 184 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP SA I O. Bydgoszcz 90 1020 1462 0000 7402 0022 4253

W dniu 17.10.2019 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Położenie: