OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, podaje do publicznej wiadomości, że

 

28 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 1.06 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ul. Kamiennogórska 26, Poznań, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci lokalu nr 53, położonego w Poznaniu, przy ul. Górczyńskiej 48, KW PO1P/00136680/6. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 2,2 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 57,60 m2 (bez pomieszczenia piwnicznego).

 

Suma oszacowania wynosi 321 700,00 zł, cena wywołania wynosi 214 466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 32 170,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP SA, gotówką w siedzibie kancelarii komornika, w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

 

Położenie: