OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: Głogówko Królewskie nr 41C, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33500 [NKW: BY1S/00033500/8]. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 144/7 o pow. 0,3573 ha, stanowiącą tereny przemysłowe. Na nieruchomości posadowiony jest budynek użytkowy z funkcją mieszkalną oraz hala magazynowa. Nieruchomość ogrodzona jest płotem z paneli betonowych, nadto dwie bramy przesuwne z elementów stalowych. Znaczna część działki utwardzona nawierzchnią z płyt betonowych typu ,,Jumbo” oraz fragmentarycznie zagospodarowana jest jako teren rekreacyjny.

 

Suma oszacowania wynosi 565 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 377 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: