OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Robert Łogosz (tel. (82) 562 00 92) ogłasza, że dnia

 

24 października 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy al. Żołnierzy I AWP 16, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka gruntu rolna nr 341/4 o pow. 0,1755 ha oraz działka gruntu rolna nr 147 o pow. 0,2400 ha,

położonej: 22-150 Wierzbica, Busówno,

dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1C/00022992/2.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 31 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 140,00 zł.

Ceny oszacowania i wywołania dla poszczególnych działek:

- działka nr 341/4 o pow. 0,1755 ha, oszacowanie: 28 582,00 zł, wywołanie: 19 055,00 zł, rękojmia: 2 858,00 zł;

- działka nr 147 o pow. 0,2400 ha, oszacowanie: 3 128,00 zł, wywołanie: 2 085,00 zł, rękojmia: 313,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, do całej nieruchomości, tj. 3 171,00 zł lub do poszczególnych działek odrębnie na konto komornika:

PKO BP SA O. Chełm 45 1020 1563 0000 5302 0013 6895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: