OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) ogłasza, że dnia

 

21 października 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51/-, w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym z dobudówką gospodarczą oraz budynkiem gospodarczym, położona w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 9, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Działka o pow. 0,0541 ha, nr ewid. 611/1. Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, zabudowana budynkami: budynkiem mieszkalnym o nr 9 z dobudówką gospodarczą oraz budynkiem gospodarczym. Działka ogrodzona, jej sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz rzeka Piławka. Dostępne w drodze następujące przyłącza infrastruktury technicznej: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowej i telekomunikacyjne. Działka natomiast nie jest wyposażona w przyłącze gazowe. Działka stanowi teren mieszkaniowy, charakteryzuje się płaskim terenem, kształt działki jest nieregularny – wielokąt, brak jest możliwości wjazdu na posesję;

należącej do: (…),

położonej 58-200 Dzierżoniów, Nowowiejska 9/-, Dzierżoniów,

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00003651/1 [NKW: SW1D/00003651/1].

 

Suma oszacowania wynosi 201 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi – 151 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 160,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Położenie: