OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 października 2019 r. o godz. 9:20

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki o numerze ewidencyjnym 345 o pow. 0,7091 ha, niezabudowanej, położonej w miejscowości Manasterzec, obręb 1821035.0011, gmina Lesko, stanowiącej wg rejestru gruntów: grunty orne kl. IVa (0,2617 ha) oraz pastwiska trwałe kl. V i VI (0,4474 ha), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00000415/9.

Działka położona jest na obszarach oznaczonych symbolem „M6” potencjalnego rozwoju – realizacja różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 109 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: