OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Radomir Radecki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 października 2019 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem: al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu w sali nr 8, odbędzie się  

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: os. Leśne 16/58, 62-028 Koziegłowy, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00213469/5, przysługującego na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej dłużnikom: (…). Przedmiotowy lokal składa się z korytarza, kuchni, łazienki z WC i 3 pokoi, a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 52,20 m2. Zlokalizowany jest on na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na terenie osiedla Leśnego w Koziegłowach. Jest to budynek trzypiętrowy, podpiwniczony, który został wzniesiony w 1991 r. w technologii przemysłowej. Ściany zewnętrzne budynku są ocieplone w technologii „Atlas” i jest on przykryty stropodachem płaskim.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 225 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 168 825,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 510,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

30 1020 4027 0000 1502 0290 3631

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Komornik

Radomir Radecki

 

Położenie: