OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska (tel. (87) 427 32 27) ogłasza, że dnia

 

15 listopada 2019 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 28 w sali nr 1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej:  nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 118,66 m2; obora 163,06 m2; paszarnia o pow. 139,90 m2; kurnik o pow. 611,30 m2, położonej: 11-606 Budry, Popioły, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą nr KW OL2G/00008276/3. 

 

Suma oszacowania wynosi 410 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 273 446,67 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 41 017,00 zł w gotówce. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: