OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Zastępca Cezary Grzelewski (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

21 października 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 10, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny nr 6 o pow. 37,59 m2; składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju; wraz z udziałem 14/1000 w częściach wspólnych nieruchomości objętej księgą wieczystą KW 34785; położony: 74-500 Chojna, ul. Narciarska 41h/6, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00053271/2.

 

Suma oszacowania: 94 518,00 zł, cena wywołania: 70 888,50 zł.

 

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji stanowi 3/4 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 9 451,80 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: