OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

24 października 2019 r. o godz. 14:15

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działek o nr ewid. 1629, 1630 oraz 1631/2 o łącznej pow. 0,8229 ha, położonych w Ustrzykach Dolnych obręb nr 0001.

1. Działka gruntowa nr 1629 o powierzchni 0,6414 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe wraz z zabudową:

- budynkiem administracyjno-socjalnym o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej, na fundamentach żelbetowych. Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 1 080 m2, budynek zdewastowany, kwalifikuje się do remontu,

- halą przemysłową. Budynek jednokondygnacyjny, dwunawowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii prefabrykowanej o powierzchni użytkowej 3 000 m2. W hali znajduje się suwnica pomostowa o udźwigu 5T, budynek zdewastowany, kwalifikuje się do remontu,

- budynkiem magazynowym nr I o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 309 m2, budynek zdewastowany, kwalifikuje się do remontu,

2. Działka gruntowa nr 1630 o powierzchni 0,0841 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe wraz z zabudową:

- budynkiem magazynowym nr II o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 400 m2, budynek zdewastowany, kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

3. Działka gruntowa nr 1631/2 o powierzchni 0,0974 ha stanowiąca wg rejestru gruntów drogi, będąca w całości utwardzonym placem manewrowym w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika:

Olszanex sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Olszanica 141, 38-622 Olszanica, która jest jednocześnie właścicielem budynków, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych KW nr KS2E/00027204/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 618 690,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 412 460,00 zł (cena wywoławcza zawiera podatek VAT obliczony wg stawki 23%).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 61 869,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: