OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

24 października 2019 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działek gruntowych nr 340 i 348 o łącznej pow. 1,2558 ha, położonych w Olszanicy, powiat leski, stanowiących wg rejestru gruntów grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz pastwiska trwałe, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00026073/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 345 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 230 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 34 500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: