OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

5 listopada 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntowa położona w obrębie Gorzykowo, w gminie Witkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie. Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/6 o powierzchni 0,5104 ha. Działka gruntu zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 93,50 m2.Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane uprawiane rolniczo oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. W otoczeniu brak jest obiektów uciążliwych, takich jak obiekty przemysłowe, produkcyjne, składy i magazyny. Budynek gospodarczy znajduje się około 7 km od centrum gminy Witkowo. Działka oznaczona numerem 166/6 o powierzchni 0,5104 ha zabudowana jest budynkiem gospodarczym, w pozostałej części uprawiana rolniczo. Działka gruntu ma kształt regularny (prostokąt) oraz płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość zagospodarowana z nasadzeniami, między innymi: brzozy, wiśnie, śliwy. Teren działki stanowi nawierzchnia gruntowa bez utwardzeń i ogrodzenia. Na działce znajduje się kanalizacja oraz słup energetyczny. Działka gruntu posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz telefoniczne. Dojazd do działki drogą asfaltową. Budynek gospodarczy parterowy, w zabudowie wolnostojącej. Składa się z czterech pomieszczeń: dwóch garaży, warsztatu i magazynu. Do budynku dobudowana jest drewniana szopa. Budynek gospodarczy położony w granicy działek nr 166/6 oraz 167. Drzwi oraz wrota garażowe do budynku znajdują się od strony sąsiedniej działki nr 167. W związku z tym, że budynek znajduje się w granicy działek nie ma możliwości wejścia do budynku z działki, na której jest położony. Powierzchnia użytkowa: około 75 m2, powierzchnia zabudowy: 93,50 m2, rok budowy: około 1981/1982 r. Stan techniczny – przeciętny. Standard wykończenia – niski.

Położonej: 62-230 Witkowo, Gorzykowo,

dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KN1S/00021193/0 [NKW: KN1S/00021193/0]

 

Suma oszacowania wynosi 54 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 400,00 zł. Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: