OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

5 listopada 2019 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntowa położona w Słupcy przy ul. Stodolnej, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1640 o powierzchni 2,5440 ha. Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 1640 położona w Słupcy, gmina Słupca, powiat słupecki. Dojazd do działki od strony ul. Stodolnej oraz od strony ulicy Kolejowej. Działka gruntu niezabudowana o kształcie regularny – prostokąt, o niekorzystnym stosunku boków oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Działka bez ogrodzenia i nasadzeń wieloletnich. Teren stanowi nawierzchnia gruntowa bez utwardzeń. Nieruchomość rolna – rola. Na dzień oględzin działka uprawiana rolniczo. Teren o bardzo dobrych klasach bonitacyjnych (przeważa RIIIb). Wzdłuż działki od strony ulicy Kolejowej przebiega linia energetyczna. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej od strony ulicy Stodolnej oraz drogą o nawierzchni gruntowej od strony ulicy Kolejowej. Na dzień oględzin działka uprawiana rolniczo. W łamie 5 działu III księgi wieczystej figuruje wpis: – rola, zabudowania.

Położonej: Słupca, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KN1S/00003064/5 [NKW: KN1S/00003064/5].

 

Suma oszacowania wynosi 137 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 700,00 zł.

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: