OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Barbara Szymańska (tel. (82) 565 30 23) ogłasza, że dnia

 

22 października 2019 r. o godz. 8:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy ul. Żołnierzy I AWP 16 w sali nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka gruntu nr 64/4 o pow. 0,1183 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym. Rok budowy 2009. Stan techniczny budynku dobry, standard wykończenia średnio korzystny. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. Ogrzewanie z własnej kotłowni węglowej. Działka niezagospodarowana. Uzbrojenie: E, W, K. Przeznaczenie w p.z.p.: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

położonej: 22-151 Janów, ul. Mickiewicza 17,

dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1C/00078275/7.

 

Suma oszacowania wynosi 620 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 465 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: