OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 października 2019 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 69-71/17 wpisanego do rejestru spółdzielni mieszkaniowej: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach (adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44 ), dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.

Lokal mieszkalny o pow. 50,14 m2 położony na III piętrze w czteropiętrowym, wielorodzinnym budynku mieszkalnym; składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, loggi balkonowej; wyposażony jest w instalacje: e.e., wod.-kan., gazową, CO, TV Azart, telefoniczną, domofonową. Budynek docieplony.

 

Suma oszacowania wynosi 125 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: