OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Smugowa 3-9a/24, wpisanego do rejestru spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzynka w Pabianicach (adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Orla 10-12), dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00057993/8.

Lokal o pow. 56,60 m2, znajduje się na I piętrze w budynku wolnostojącym, wielolokalowym, sześciokondygnacyjnym. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju; posiada dwa balkony. Stolarka okienna PCV, drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna – drewniana; na podłogach w pokojach – parkiet, w kuchni, łazience, WC i na balkonach – gres; w łazience i WC na ścianach – gres, w kuchni opaska z pytek nad blatami. Budynek wyposażony w instalacje: e.e., wod.-kan., cw, CO, gazową, wentylacji grawitacyjnej, telefoniczną, telewizji kablowej i Internetu, odgromową, odprowadzenia odpadów deszczowych.

 

Suma oszacowania wynosi 195 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: