OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 października 2019 r. o godz. 13:15

 

sala nr 31 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Lipianach przy ul. Żeromskiego 19, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00018740/8 stanowiącą własność Krężel Sp. z o.o. w Lipianach.

Nieruchomość stanowi zorganizowaną działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji wyrobów z drewna położona na działkach nr ew. 74/3 i 73/6 o łącznej pow. 0,3768 ha, która jest zabudowana:

- halą produkcyjno-składowo-magazynową o powierzchni użytkowej 612,48 m2,

- halą produkcyjno-składowo-magazynową o powierzchni użytkowej 486,80 m2,

- pomieszczeniem socjalnym (stołówka, szatnia, umywalnia) o łącznej powierzchni użytkowej 204,18 m2,

- budynkiem obejmującym pomieszczenie warsztatowe oraz część socjalną z dawnymi pomieszczeniami handlowymi o łącznej powierzchni użytkowej 210,00 m2,

- pomieszczeniem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 115,90 m2,

- częścią mieszkalną usytuowana na poddaszu, nad częścią biurową o powierzchni użytkowej 94,32 m2,

- wolnostojącym budynek gospodarczym o powierzchni użytkowej 23,00 m2.

 

Suma oszacowania nieruchomości zabudowanej wynosi 960 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 720 000,00 zł, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 000,00 zł.

Rękojmię można uiścić w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika:

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 2563/12).

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl   

 

Położenie: