OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Zastępca Cezary Grzelewski (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

21 października 2019 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 10, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 4 o pow. 920,00 m2,

położona: 74-505 Mieszkowice, Mieszkowice, obręb 0003, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00032285/0.

 

Suma oszacowania: 31 600,00 zł, cena wywołania: 21 066,67 zł.

Cena wywoławcza na drugiej licytacji stanowi 2/3 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3 160,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: