OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Zastępca Cezary Grzelewski (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

21 października 2019 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 10, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości w postaci: udział 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 3 o pow. 54,90 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, spiżarnia; wraz z piwnicą i boksem gospodarczym, z własnością lokalu związany jest udział 2426/10000 w częściach wspólnych nieruchomości KW 33757; położony: 74-500 Chojna, Krzymów 54/3, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00037422/8.

 

Suma oszacowania 34 380,00 zł, cena wywołania 25 785,00 zł.

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji stanowi 3/4 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3 438,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: