OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Zastępca Cezary Grzelewski (tel. (91) 416 29 79) ogłasza że dnia

 

19 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 107, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny nr A o pow. 52,70 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz; wraz z udziałem 2500/10000 w częściach wspólnych nieruchomości objętej KW 34890; położony: 74-120 Widuchowa, Żarczyn 48/A, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00034891/5.

 

Suma oszacowania: 85 170,00 zł, cena wywołania: 56 780,00 zł.

Cena wywoławcza na drugiej licytacji stanowi 2/3 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 8 517,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: