OBWIESZCZENIE

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GORLICACH CEZARY BŁAŻOWSKI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 października 2019 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako udziały w 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki ewid. nr 1209/2, 1209/3, 1214, 1220/5, 1220/6 o pow. 2,2998 ha, położonej w miejscowości Gródek, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00076814/4.

 

1. Udział w nieruchomości niezabudowanej, działka ewid. nr 1209/2 o pow. 1,5224 ha, oszacowana na kwotę: 13 085,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 9 813,75 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 308,50 zł.

 

2. Udział w nieruchomości niezabudowanej, działka ewid. nr 1209/3 o pow. 0,2721 ha, oszacowana na kwotę 2 339,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 1 754,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 233,90 zł.

 

3. Udział w nieruchomości niezabudowanej, działka ewid. nr 1214 o pow. 0,2257 ha, oszacowana na kwotę: 2 041,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 1 530,75 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 204,10 zł.

 

4. Udział w nieruchomości niezabudowanej, działka ewid. nr 1220/5 o pow. 0,0118 ha, oszacowana na kwotę: 84,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 63,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 8,40 zł.

 

5. Udział w nieruchomości niezabudowanej, działka ewid. nr 1220/6 o pow. 1,5224 ha, oszacowana na kwotę: 2 446,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 1 834,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 244,60 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr:

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komonikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Położenie: