OBWIESZCZENIE

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GORLICACH CEZARY BŁAŻOWSKI zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 października 2019 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gorlice przy ul. Słonecznej 10/106 o pow. 33,97 m2, przedmiotowa nieruchomość posiada założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”.

 

Nieruchomość oszacowana 103 543,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 77 657,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. kwotę: 10 354,30 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr:

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komonikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Położenie: