OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 października 2019 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Bogatyni przy ul. Kossaka 8. Dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej. Księga budynkowa: JG1Z/00045744/5. Mieszkanie składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z toaletą. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,80 m2. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 172 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 129 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 17 200,00 zł najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: