OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 października 2019 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej nieruchomość gruntową położoną w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 28B, dz. nr 44/9 o powierzchni 87 m2, posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00027810/7 oraz nieruchomość gruntową położoną w Bogatyni przy ul. Matejki, dz. nr 44/11 o powierzchni 16 m2, posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00038554/4, zabudowaną jednym budynkiem użytkowym (pawilonem).

Nieruchomości poprzez zabudowę tym samym obiektem budowlanym tworzą funkcjonalną, techniczną i ekonomiczną całość. Budynek murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 82,4 m2. Budynek ma 2 bezpośrednie, niezależne wejścia z poziomu chodnika. Pierwsze z nich prowadzi do sali sprzedaży o pow. 64,3 m kw. Salka ta połączona jest z zapleczem, w którym jest również wyjście bezpośrednie na zewnątrz. Pomieszczenie to ma ok. 12,5 m2 i jest pomieszczeniem przechodnim do kolejnego pomieszczenia sanitarnego.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 127 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 95 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 12 700,00 zł najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: