OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

23 października 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu I Wydział Cywilny, mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31, w sali nr 207, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o łącznej pow. użytkowej 37,10 m2, położonego: 87-100 Toruń, ul. Teligi 3/45, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00078311/0.

 

Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  96 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Sądu Rejonowego w Toruniu BGK O. Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na rachunek Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: