OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Magdalena Wylegała (tel. (61) 646 11 16) ogłasza, że dnia

 

30 października 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 64-630 Ryczywół, Ninino, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/00023902/3.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka nr 54 o powierzchni 0,75 ha. Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi. Dojazd wąską drogą gruntową. Działka posiada kształt nieregularny. Teren płaski. Działka wykorzystywana rolniczo jako pastwisko. Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia o wartości 28 395,00 zł na rzecz osoby trzeciej.

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wobec powyższego osoby przystępujące do licytacji muszą spełniać warunki o których mowa w przepisie art. 2a przedmiotowej ustawy.

 

Suma oszacowania wynosi 31 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 100,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: