OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 października 2019 roku o godz. 9:15

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXIV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Kielce przy ul. Klonowa nr 50 o łącznej powierzchni użytkowej 27,50 m2 składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju dla którego nie została założona księga wieczysta, wpisanego do rejestru lokali własnościowych Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach.

 

Prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 117 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
87 750,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 11 700,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Położenie: