OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 października 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę pod adresem ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA w sali nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową rolną zabudowaną, położoną w miejscowości Małkowice przy ul. Polnej 8 (działka numer 33/4, arkusz mapy 2, obręb 0013 Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00041389/6, stanowiącej własność dłużników (…) na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zagrodowej wraz z budynkami gospodarczymi, wiatą i garażem. Dojazd możliwy jest drogą o nawierzchni z kostki kamiennej. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną, ogrodzona. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0900 ha. Budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, w trakcie robót remontowych i modernizacyjnych. Posiada instalacje: wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 98,0 m2. Zabudowa gospodarcza częściowo powojenna, konstrukcji tradycyjnej, w słabym stanie technicznym. Wiata nie istnieje w wypisie z kartoteki budynków. Łączna powierzchnia użytkowa zabudowy zagrodowej 168 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 269 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 179 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

PKO BP S.A. 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. (71) 396 67 29

Położenie: