OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski (tel. (85) 732 17 97) ogłasza, że dnia

 

25 października 2019 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod. 129/10, należącej do dłużnika: (…);

położonej: 16-040 Gródek, obręb Podozierany,

dla której nie jest założona Księga Wieczysta.

Nieruchomość o powierzchni 0,4197 ha, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy (po obmiarze) 55 m2. Stan techniczny budynku określono jako zły.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 40 332,00 zł.

Suma oszacowania udziału dłużnika (1/2) wynosi 20 166,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 124,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 033,20 zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika do dnia 23.10.2019 r.:

Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60 1240 5211 1111 0000 4928 2692

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: