OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Katarzyna Dziedzic Kancelaria Komornicza nr II w Prudniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955, że w dniu

 

8 października 2019 r. o godz. 8:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku w sali nr 65 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej prawo własności działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna o nr 579, obręb 0113, Moszczanka, o powierzchni 1,7570 ha, zabudowana wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Moszczanka 146, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr OP1P/00005179/6 w Sądzie Rejonowym w Prudniku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 248 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej  licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 186 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  24 800,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,  które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: