OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeszowie ogłasza na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 sala 6 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Chmielnik przy numerze 270, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr RZ2Z/00046721/7 w Sądzie Rejonowym w TYCZYN.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104 500,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 69 667,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 10 450,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: