OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00011905/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

4 października 2019 r. o godz. 13:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie, mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/21 o pow. 0,1100 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwurodzinnym (pow. netto 200,69 m2) o dwóch kondygnacjach naziemnych – parterze (105,50 m2) oraz piętrze (95,19 m2) i przyziemiu, budynkiem gospodarczym oraz warsztatem, należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-015 Radwanice, przy ul. Dunikowskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00011905/8.

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 266 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 025,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26 670,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: