OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  

 

7 października 2019 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: udział w wysokości 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 12 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Pieńsku przy ul. Hutniczej 38, posiadającym założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00032852/1 wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 30/11 o pow. 172 m2. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 720/10000 KW JG1Z/00023718/4. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów. Mieszkanie składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z toaletą. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 47,3 m2. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,83 m2.

 

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 56 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 42 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 5.600,00 zł najpóźniej do dnia 4.10.2019 r., w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: