OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 października 2019 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Sulikowie przy ul. Kościelnej 1, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00037163/9, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt dz. nr 726/10 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 209/1000 KW JG1Z/00044018/0. W skład mieszkania wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 37,85 m2. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 76 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 50 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 600,00 zł najpóźniej do dnia 12.10.2019 r., w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

 

Położenie: