OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 października 2019 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: udział w wysokości 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 3 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 36, posiadającym założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00052809/1 wraz z ułamkowym udziałem prawa własności w częściach wspólnych, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 16514/1000000 części - KW JG1Z/00045739/7. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni oraz łazienki z wc. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 60,70 m2. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3,90 m2. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

 

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 85 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 56 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 8 500,00 zł najpóźniej do dnia 12.10.2019 r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: