OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW P01A/00057957/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. l0:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Aleja 1 Maja 5a 64-500 Szamotuły w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość lokalowa nr 012 położona w miejscowości Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23, posiada księgę wieczystą KW nr PO1A/00057957/6, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach wraz z udziałem 11306/69410 części w nieruchomości KW Nr PO1A/00055186/6. Dla działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się przedmiotowy lokal prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1A/00055186/6. Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Fundamenty budynku betonowe, ściany murowane, dach dwuspadowy. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną. 

OPIS OTOCZENIA: Teren działki gruntowy, trawiasty, zagospodarowany, ogrodzony. Przed budynkiem miejsca parkingowe, podejście do klatki schodowej utwardzone. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-usługowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

OPIS SZACOWANEGO LOKALU: Lokal mieszkalny nr 012, położony w piwnicy, składa się z 7 pomieszczeń użytkowych. Dostęp do lokalu zarówno z klatki schodowej jak i z zewnątrz budynku. Pow. użyt. 113,06 m2. Opis pomieszczeń: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą wapienną, posadzki betonowe, stolarka okienna PVC, drzwi zewnętrzne płytowe. Instalacje: wodociągowa, energetyczna, gazowa, centralnego ogrzewania (indywidualne, bez źródła zasilania) i kanalizacji sanitarnej. Stan techniczny: Stan techniczny budynku: zadawalający. Standard lokalu: niski (w lokalu rozpoczęty remont, widoczne ślady zalania; aby możliwe było prowadzenie działalności niezbędna jest jego adaptacja z remontem). Funkcjonalność lokalu: dobra. Na dzień wizji lokal niezamieszkały. Nieruchomość należy do dłużnej spółki: AVA IBERICO Sp. Z o.o. położonej: 64-510 Wronki, Powstańców Wlkp., 23 64-510 Wronki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00057957/6. 

 

Suma oszacowania wynosi 84 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 675,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto BNP PARIBAS BANK POLSKA. SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 36 1600 1462 1823 8310 7000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.      

 

Położenie: