OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 listopada 2019 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako lokal mieszkalny nr 3 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni przy ul. Głównej 67, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00033973/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale 230/1000 części KW JG1Z/00033972/5. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 78,10 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,5 m2 oraz poddasze użytkowe o powierzchni 10,50 m2. Działka położona jest w granicy wpisu do rejestru zabytków miasta Bogatynia. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 124 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 82 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 12 400,00 zł najpóźniej do dnia 15.11.2019 r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:

Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857

albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: