OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

dwóch nieruchomości należących do dłużnika Dar Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie położonych w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki: 

1) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 649/347 o powierzchni 9,4555 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00035176/9.

Suma oszacowania wynosi 274 700 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 025 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 470 zł

 

2) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 649/340 o powierzchni 15,0911 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00035177/6.

Suma oszacowania wynosi 471 800 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 353 850 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 47 180 zł

 

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: