OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. 12:00

 

w Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 sala nr 100 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużników: (…), położonego: 72-602 Świnoujście, Barlickiego 4d/6, Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00050736/8].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa mieszkalna, położona w Świnoujściu przy ulicy Barlickiego nr 4d/6 o powierzchni użytkowej 55,45 m2 w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnym udziałem 5545/171073 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr SZ1W/00044380/2. Przedmiot wyceny posiada założoną księgę wieczystą KW nr SZ1W/00050736/8 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin: 

Drzwi wejściowe: 

- antywłamaniowe, nowoczesne w dobrym stanie techniczno-użytkowym. 

Drzwi wewnętrzne: 

- płycinowe, nowoczesne, częściowo przeszklone w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. 

Stolarka okienna: 

- PVC w dobrym stanie techniczno-użytkowym. 

Parapety wewnętrzne: 

- prefabrykowane w dobrym stanie techniczno-użytkowym. 

Podłogi

- w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym, 

- na korytarzu: terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym, 

- w łazience: terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym, 

- w kuchni: terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym, 

- na balkonie: terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. 

Ściany

- w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno-użytkowym, 

- na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym, 

- w łazience: ściany pokryte glazurą w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym, 

- w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. 

Funkcjonalność mieszkania – przeciętna jak na tą powierzchnię. Powierzchnia pomieszczeń dość proporcjonalna i dość funkcjonalna. Łazienka z w.c. razem. Z jednego pomieszczenia można dostać się na balkon. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na dwie strony świata (wschodnią i zachodnią – na ulicę). Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: średni. Lokal wymaga odświeżenia. 

Tabela nr 1. Struktura i powierzchnie pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg kopii planu i opisu lokalu z 12.2010 r.):   

 

Lp.

POMIESZCZENIE

WIELKOŚĆ (M2)

1.

POKÓJ I 

14,46

2.

POKÓJ II 

8,45

3.

POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM

19,92

4.

ŁAZIENKA Z WC  KUCHNIA

4,78

5.

KORYTARZ WEWNĘTRZNY

7,84

Instalacje wewnętrzne: 

- wodociągowa, 

- elektryczna, - kanalizacja sanitarna, 

- gazowa, - ciepła woda z kotłowni budynkowej, 

- c.o.: z kotłowni budynkowej, 

- instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

- instalacja wentylacji spalinowej. 

 

Suma oszacowania wynosi 275 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 475,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu

49 1240 3914 1111 0010 5196 8787, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Położenie: