OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00017229/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej: Głęboczek 2, 66-540 Stare Kurowo, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00017229/1. Przedmiotem licytacji jest działka nr 161/3 o pow. 0,1300 ha (całość B), położona Głęboczek 2, której zabudowę stanowi jednorodzinny budynek mieszkalny w budowie (pow. zabudowy 97,00 m2) oraz budynek gospodarczy (pow. zabudowy 94,00 m2). Budynek mieszkalny w budowie jest wolnostojący, niepodpiwniczony z rozpoczętą budową parteru.

 

(Wykonane zostały: fundamenty, wylewki betonowe pod posadzki, wylewka pod przyszły taras oraz częściowo ściany parteru do wysokości 2,45 m- ściany murowane z porothermu grubości 24 cm).

Budynek gospodarczy jest wolnostojący, parterowy z poddaszem składowym, niepodpiwniczony, o szachulcowej konstrukcji budowy. Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części wsi, w sąsiedztwie mocno rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz w otoczeniu terenów niezabudowanych i rolnych. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Kształt działki jest korzystny, konfiguracja powierzchni płaska, działka nie jest zagospodarowana. 

 

SUMA OSZACOWANIA WYNOSI: 58 700,00 zł.

CENA WYWOŁANIA WYNOSI: 39 133,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 870,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:   

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

 

Położenie: