OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00023014/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00023014/6, położona jest: 66-540 Stare Kurowo, Sportowa 22/5

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. użytkowej 42,90 m2 usytuowany w Starym Kurowie, ul. Sportowa 22/5 wraz z udziałem 1684/10000 w nieruchomości wspólnej. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz korytarza. Do lokalu przynależy piwnica. Stan techniczno-użytkowy lokalu określa się jako niski. Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal jest wolnostojący, kilkurodzinny, podpiwniczony, jednopiętrowy z poddaszem użytkowym i strychem na poddaszu.

 

(Nieruchomość jest obciążona wpisem służebności osobistej mieszkania, która pozostaje w mocy z potrąceniem z ceny nabycia zgodnie z art. 1000§3.kpc).

* wartość służebności osobistej mieszkania: 18 100,00 zł 

 

Suma oszacowania wynosi: 48 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 36 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 800,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65

 

Położenie: